dimecres, 30 de novembre de 2011

Jubilació anticipada

Es podrà rebaixa l'edat de jubilació en aquelles activitats professionals que siguin de naturalesa excepcionalment penoses, tòxiques, perilloses o insalubres.

Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

“clica l’enllaç” ↓↓↓

http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/23/pdfs/BOE-A-2011-18401.pdf
www.boe.es

dimarts, 22 de novembre de 2011

Nous ajustaments als salaris dels Empleats Públics = "RETALLADES"


La Generalitat com ja va anuncià el conseller d'Economia Andreu Mas-Colel a l’octubre, complirà el seu programa amagat de nous ajustaments als salaris dels Empleats Públics.
Ens han enganyat durant la campanya electoral i dos dies desprès de les eleccions, el govern del millors treu la tisora per retallar els salaris.

I el president MAS deixa un missatge al nou govern central.
Ha assenyalat que, en cas que “el nou govern espanyol apliqués una mesura similar, la de la Generalitat quedaria subsumida, no seria duplicada”.

Doncs gràcies, senyor MAS.
dimecres, 2 de novembre de 2011

EL FINAL DE LES HORES EXTRAORDINÀRIES

La Guàrdia Urbana cobrará por los servicios ‘extra’ a los ciudadanos
Si una entidad que organice un evento quiere patrulla fija deberá pagar una tasa de 25 euros la hora por guardia
"Clica imatge per fer gran"