dilluns, 23 de novembre de 2009

CC.OO, PRESENTA RECURS CONTRA ELS ACORD LEGÍTIMAMENT ADOPTATS PER LA COMISSIÓ D’INTERPRETACIÓ ESTUDI I SEGUIMENT DE LES CONDICIONS DE TREBALL DE LA GUÀRDIA URBANA, ADOPTATS EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2009.

diumenge, 15 de novembre de 2009

ELS SINDICATS ASEMIT-UGT DEFENSEM A TOTS ELS TREBALLADORS I ESTEM A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS COL·LECTIUS DE L’AJUNTAMENT


En el seu darrer escrit, CCOO compara les retribucions de la Guàrdia Urbana amb les retribucions d’altres llocs de treball, prenent com a única referència els grups i nivells, com sempre per carregar contra aquest col.lectiu, perque els resulta electoralment advers.

La realitat és que aquestes diferències retributives existeixen també entre els diversos llocs de treball de l’Ajuntament, i més especialment, entre els llocs de les escales d’administració general i especial (on pertany la Guàrdia Urbana). Això és així perque mentre que el grup i el complement de destí no admeten variacions (a igual grup igual sou base i a igual nivell igual complement de destí), per contra el complement específic varia en funció de les característiques i condicions pròpies dels diferents llocs de treball (en el cas de la Guàrdia Urbana, torns, treball en festius, obligació de portar arma de foc, i entre moltes altres té incompatibilitats amb la gran majoria de feines,...), al marge de quins siguin el grup i el nivell.

Podeu comprovar com a les relacions de llocs de treball de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, per posar dos exemples propers, es dóna també aquest fet de diferències retributives entres els diferents llocs de treball amb independència de quins siguin el grup o el nivell.(BOPT núm.6-2009, pàg. 15/DOGC núm.5341-2009, pàg. 22279)

Es curiós que ASEMIT-UGT estiguem treballant per tancar la Valoració aquest any i CCOO va començar a dir que aquests diners es tenien que destinar als aturats de Tarragona (molt lloable, per cert) o després de tres anys que no està ben feta o qualsevol excusa (també segurament molt lloable).

Els sindicats ASEMIT-UGT estem lluitant per aconseguir millores retributives amb la valoració de llocs de treball, també per als treballadors dels llocs de treball esmentats a l’escrit de CCOO:

Lloc de treball/ Grup/ Com específic actual/ Com específic valoració/ Increment anual.
Auxiliar administratiu- C2/ 9.348,16 / 10.780-12.870 / 1.431,84-3.521
Tècnic mitjà adm. gral. - A2/ 9.287,28 / 14.630 / 5.342,72
Tècnic adm. gral. - A1/ 13.222,76 / 16.280 / 3.057,24
Cap departament - A2/C1 / 13.686,22 / 16.060 / 2.373,78

La “proposta alternativa de CCOO” és: valoració de llocs de treball al calaix fins disposar dels plans de processos i personal, d’aquí a tres o quatre anys, en teoria, i vés a saber quants en la pràctica. És a dir, res per ningú:

Lloc de treball/Grup /Complement específic actual/ Increment anual
Auxiliar administratiu- C2/ 9.348,16 = 0 €
Tècnic mitjà adm. gral.- A2/ 9.287,28 = 0 €
Tècnic adm. gral.- A1/ 13.222,76 = 0 €
Cap de departament- A2/C1/ 13.686,22 = 0 €

No dubteu que ASEMIT-UGT treballem i seguirem treballant per defensar els interessos de TOTS els treballadors, respectant les especificitats pròpies de TOTS els col.lectius de l’Ajuntament.

“A MÉS DIVISIÓ DELS TREBALLADORS, MÉS PODER PER AL MEU SINDICAT”. Aquest és el lema que demostra seguir CCOO.

“TOTS ELS TREBALLADORS JUNTS SEREM MÉS FORTS”.

Aquest és el lema que demostren seguir ASEMIT-UGT, i cada cop són més els treballadors que ho saben.

TANQUEM LA VALORACIÓ AL 2009

dimecres, 11 de novembre de 2009


ELS FUNCIONARIS DE LA GUÀRDIA URBANA COBRARAN LES PAGUES EXTRES IGUAL QUE LA RESTA DE FUNCIONARIS I LABORALS DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

Amb un any de endarreriment respecte a la resta de funcionaris, personal laborals i estatutari de l'Ajuntament de Tarragona.

Fruït de la negociació col·lectiva amb l'Ajuntament de Tarragona, la Mesa General de Negociació de Funcionaris i la Comissió Negociadora de Laborals, va aprovar l'any 2008 incrementar a 2/3 parts (66,66%) el complement específic de cada una de les pagues extres 2008 en comptes del 50% que es pagava fins aquell moment i, a partir del 2009, aquest complement s'integrava en la seva totalitat (100%) en les pagues extraordinàries, tenint efectes des del gener de 2009.

Aquesta mesura que afectava a tots els treballadors/es municipals de l'Ajuntament de Tarragona i a tots els treballadors/es públics de l'administració Estatal i Autonòmica (Llei de pressupostos generals de l'Estat),
va excloure al col·lectiu de funcionaris/es de la Guàrdia Urbana a l'espera de la negociació col·lectiva del Cos de Mossos d'Esquadra i la Generalitat de Catalunya, sobre aplicació de les pagues, que va finalitzar el mateix mes de desembre de 2008.

Desprès de gairebé 1 any de reclamacions d'un deute econòmic reconegut als funcionaris/es de la Guàrdia Urbana de Tarragona, aquest col·lectiu finalment percebrà el corresponent complement específic del (80% juny i 100% desembre) a les pagues extraordinàries 2009 i endarreriments de 2008, retribucions ja cobrades i assolides per tots els treballadors/es públics Estatals, Autonòmics, locals i estatutaris, d'acord amb la Llei de pressupostos generals de l'Estat dels anys 2008-2009.

CCOO tot i estar d'acord amb l'aplicació del que estableix la Llei de pressupostos de l'Estat, "com no podia ser d'altra manera", pretenia augmentar les retribucions de les pagues extres de la Guàrdia Urbana igual que la resta de treballadors de l'Ajuntament 66,66% 2008, 100% paga juny 2009 i 100% paga desembre 2009, en lloc del 80% juny de 2009 i 100% desembre de 2009 de l'acord de la Generalitat i així superar les retribucions dels Mossos D'esquadra.

Els increments salarials als funcionaris de la Guàrdia Urbana son els que estableix la llei de pressupostos (aplicats a la Generalitat) i l'Acord de condicions de treball especifiques de la Guàrdia Urbana en equiparació socioeconòmica la cos de policia Autonòmic i ni un cèntim més.

No deixeu que CCOO manipuli la veritat i denuncií discriminacions i injustícies al treballadors municipals "inexistents" respecte als funcionaris de la Guàrdia Urbana, les mentires tenen les potes molt curtes i tard o d'hora el temps col·locarà a cadascú al seu lloc.

Com sempre el nostre sindicat treballa per millorar les condicions de treball de tots els treballadors/es Municipals, amb independència del lloc de treball que desenvolupen.

diumenge, 1 de novembre de 2009

SOPAR ASEMIT 2009
Sopar de festa de 39€ per només 15€ i amb bona companyia, si ets d'Asemit, vine a la festa!!!!!
REGAL DE NADAL 2009
Un dècim de loteria de Nadal pel dia 22 de desembre

- Que tinguem sort !!

22-12-2009 ENS HA TOCAT LA DEVOLUCIÓ DE 20€