diumenge, 18 de maig de 2008

ASEMIT S’ADHEREIX A LA COORDINADORA PROJUBILACIÓ ANTICIPADA DELS POLICIES DE CATALUNYA

El diàleg social dut a terme entre el govern i les organitzacions sindicals majoritàries en el marc del Pacte de Toledo, ha jugat un paper decisiu a favor dels bombers al servei de les administracions i organismes públics, que ha culminat amb l’aprovació del Reial decret 383/2008, de 14 de març, pel qual s'estableix la reducció de l'edat de jubilació dels bombers als 60 anys o 59 amb 35 o més anys d’exercici d’aquesta professió d’elevat índex de perillositat i penositat.

El Sindicat de la Policia Local de la UGT de Catalunya i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT) dels Mossos d’Esquadra han constituït la Coordinadora Pro jubilació Anticipada dels Policies de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir la reducció de l’edat de jubilació dels policies del país, als 59 o 60 anys, amb fórmules que “no posin en perill” la sosteniblitat del sistema de previsió social.

El sindicat ASEMIT s’adhereix a aquesta Coordinadora que té com a finalitat la de ser l´instrument que aglutini a la resta d’iniciatives reivindicatives de la mateixa naturalesa que pretenen promoure, estimular i recolzar les accions legals que siguin necessàries per aconseguir aquest noble objectiu professional per a tots els policies de Catalunya.

dissabte, 10 de maig de 2008

ASEMIT PRESENTARÀ UNA DEMANDA CIVIL

El dimarts 6 de maig de 2008, es van repartir pels carrers de la ciutat de Tarragona 3000 exemplars d’un escrit anònim amb expressions difamatòries contra el govern municipal, anomenat “La Bicicleta”. A la portada d’aquest pasquí hi havia un titular que deia: “ARA AMIGUISME I ENXUFISME” acompanyat d’una fotografia de l’ajuntament de Tarragona i d’una fotografia de campanya electoral de l’actual alcalde, Sr. Josep Fèlix Ballesteros.

L’autor del reportatge afirma: “Així mateix, han adjudicat un càrrec de responsabilitat al guàrdia ras Fèlix Soto, que consisteix en l’assessorament del Tinent d’Alcalde de Seguretat i Mobilitat, el Sr. Carlos Castillo. Aquest últim és militant del Sindicat de la Guàrdia Municipal, ASEMIT, un sindicat corporatiu que juntament amb la UGT, accepten i signen tot el que se li acut a l’Equip de Govern”.

Aquest comentari, inserit dins un article on s’acusa a l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona del “nomenament a dit de càrrecs públics” de “tràfic d’influències” de "requalificacions arbitràries" d'adjudicar "bufandes" basant-se en "el dit i l'amiguisme" i també d’ ”enxufisme”, imputa al Sr. Fèlix Soto i al Sindicat ASEMIT una relació directa amb l’”AMIGUISME I ENXUFISME”, la qual cosa només té com a objectiu desacreditar i desmerèixer al Sr. Fèlix Soto i al Sindicat ASEMIT davant bona part dels ciutadans de Tarragona i lesionar així la dignitat, la bona reputació i la imatge del Sr. Fèlix Soto i també la del Sindicat ASEMIT.

Per tot l’anterior, el nostre sindicat ha encarregat als seus serveis jurídics presentar una demanada civil, contra l’autor o autors de l’article titulat: “ARA AMIGUISME I ENXUFISME” publicat a “LA BICICLETA” amb dipòsit legat número T-750-08, en exercici d’acció civil de protecció del dret que l’Ordenament Jurídic espanyol proporciona per protegir la intimitat, l’honor i el valor, tant personal com patrimonial, de la pròpia imatge, recollits a l’article 18 de la Constitució Espanyola i a la Llei Orgànica 1/82 de 5 de maig.