divendres, 27 de juny de 2008

Fruït de la negociació col·lectiva la Mesa General de Negociació de Funcionaris i la Comissió Negociadora de Laborals, han aprovat incrementar a 2/3 parts (66,66%) el complement específic de cada una de les pagues extres d'aquest 2008 en comptes del 50% que es pagava fins ara i, a partir del 2009, aquest complement s'integrarà en la seva totalitat (100%) en les pagues extraordinàries, tenint efectes des del gener de dit 2009.

Tanmateix, amb la finalitat de recuperar part de la pèrdua de poder adquisitiu s'ha aprovat un increment econòmic lineal per a aquest any 2008 de 380 € anuals a cada treballador.

La primera d'aquestes millores es començarà a percebre a partir del mes de juny i, la segona, es preveu que es podrà iniciar el seu abonament entre els mesos d'agost i/o setembre. En els dos casos, es repartiran els increments totals entre 14 mensualitats amb retroactivitat des del mes de gener passat.

Aquestes millores no són aplicables al col·lectiu de la Guàrdia Urbana donat que en aplicació del seu conveni específic els corresponen els increments retributius derivats de l'equiparació amb els Mossos d'Esquadra.

Aquesta proposta retributiva la van presentar consensuadament, com a membres de les dues Meses Negociadores, els sindicats ASEMIT, UGT, CCOO i USOC. Després de negociar-la per parts i en diverses reunions amb l'Ajuntament, com integrant també d'aquests òrgans negociadors, va arribar l'acord final per unanimitat.

Ben cordialment,

UNITAT D'ACCIÓ SINDICAL
ASEMIT - UGT - CCOO - UGT

Si voleu llegir o consultar l'Acord, podeu clicar aquí http://www.asemit.com/Acord_poder_adquisitiu.pdf

dimecres, 25 de juny de 2008

Un altre dels temes importants que estem treballant des del Sindicat de Policies Locals de Catalunya de la UGT, és el tema de la jubilació anticipada dels policies. Us adjuntem aquesta important notícia sindical que ens fa arribar el company Ramon Borràs, Secretari d'Organització i Coordinador del Sindicat SPLC-UGT al Camp de Tarragona.

ELS SINDICATS MAJORITARIS PRESENTEN A BILBAO LA SEVA UNITAT D'ACCIÓ PER A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DE POLICIA LOCAL I AUTONÒMICA

Els sindicats, CSI-CSIF, CCOO I UGT, en representació del 90% de les policies autonòmiques i locals de tot l'Estat, van iniciar dilluns 16 de juny a Bilbao, la presentació en premsa de l'acord unitari entre els mateixos, per portar a terme un pla d'acció conjunt amb l'objectiu comú d'aconseguir la Jubilació anticipada dels integrants dels Cossos de Policia Local i Autonòmiques, per tractar-se d'una activitat perillosa, penosa i insalubre. El sistema previst, es basa en l'avançament de l'edat de jubilació dels funcionaris i funcionàries policials, pivotant sobre els principis de solidaritat i garantia de continuïtat del sistema de pensions.

L'aplicació d'un sistema de coeficients reductors en la cotització individual, destinada a la seguretat social, suposa un cost mínim aportat per poder assolir l'avançament efectiu d'edat de jubilació.

Això a més suposa aportar una major garantia de servei i qualitat del mateix per a la ciutadania, així com la renovació de plantilles i la consegüent creació de llocs de treball públic.

La qualitat i eficàcia a prestar per aquest servei públic, necessita dues accions simultànies, defensar els interessos legítims dels empleats públics integrants d'aquests Cossos i coordinar l'acció sindical conjunta, impulsant la negociació per anticipar l'edat de jubilació, sota el principi bàsic de solidaritat entre col·lectius i garantia futura de l'estat del Benestar.