dissabte, 26 d’abril de 2008

DEDUCCIÓ DE 400 EUROS A l'IRPF

La mesura s'aplicarà a la nòmina del mes de juny, encara que és probable un retard fins a juliol a causa dels ajustos burocràtics.

Aquesta ajuda pública pot entendre's com un abonament al treballador, però és, senzillament, una reforma fiscal d'aplicació immediata, ja que la deducció es realitzarà sobre les retencions de les nòmines, no s'esperarà a la declaració de 2009. En la nòmina d'aquest mes de juny -encara que és probable un retard fins a juliol a causa dels ajustos burocràtics-, els treballadors i pensionistes gaudirem d'una primera rebaixa de les retencions de 200 euros. Els 200 restants es faran efectius entre els mesos de juliol i desembre.

Són molts els afectats per aquesta mesura que desitgen saber com es realitzarà el procés, ja que la seva aplicació suscita nombroses dubtes. És senzill: el treballador que tingui un sou de 1.300 euros bruts i al qual Hisenda li retingui 300 euros, rebrà com sou net 1.000 euros justos, però el juliol només patirà una retenció de 100 euros amb el que el sou net d'aquest mes serà de 1.200 euros, després de descomptar-se la deducció de 200 euros. ¿Què passa amb els 200 restants? Aquí radica l'aspecte més complicat d'entendre d'aquesta mesura, ja que caldrà prorratejar aquesta quantitat entre els cinc mesos que queden d'exercici fiscal, el que donaria una quota mensual de deducció de 40 euros. Encara que una mica complicat en principi, aquest sistema per establir les quotes de deducció s'aplicarà únicament aquest any, ja que a partir de 2009 tots els mesos es reduirà la retenció de cada nòmina en la mateixa quantia i proporció.

Una altra de les mesures econòmiques aprovada pel Govern és establir un compromís amb les entitats financeres per eliminar les despeses financeres associats a l'ampliació del termini d'amortització d'un crèdit hipotecari. Aquesta ajuda a les famílies amb hipoteques, que entrarà en vigor el maig i tindrà una vigència de dos anys, beneficiarà a totes les persones físiques que vulguin allargar el termini de les seves hipoteques sobre primer habitatge per reduir la quantitat que mensualment abonen al banc o caixa d'estalvis. No obstant això, són moltes les associacions que recomanen mostrar-se cautelós al mateix temps que adverteixen que l’únic que fa la mesura "és agreujar el problema, ja que els consumidors hauran de pagar més diners al final d'aquest període". El propi Banc d'Espanya ha manifestat en repetides ocasions del perill que suposa per als usuaris la contractació de les hipoteques de llarga durada, és a dir de més de 40 anys.

Més informació a Consumer.es

dimarts, 22 d’abril de 2008

ELECCIONS AL PLA DE PENSIONS

MOLTES GRÀCIES A TOTS I TOTES !!!

Amb una participació del 65%, el resultat de les eleccions ha confirmat la candidatura sindical UGT-ASEMIT com l’opció on massivament han dipositat la seva confiança les treballadores i els treballadors municipals partícips del Pla de Pensions. Hem obtingut 4 dels 5 representants que s’escollien.

Des d’aquestes línies volem agrair-vos la confiança que heu dipositat en nosaltres i fer-vos saber que a partir d'ara ens sentim responsables de fer tot el que estigui al nostre abast per representar la vostra veu. El vostre suport ens donarà impuls per tirar endavant les nostres propostes.

Gràcies, moltes gràcies de tot cor.


Resultats de l'escrutini de les eleccions al Pla de Pensions

TOST LLOBERA, ANTONI 199
PALLÀS GUASCH, JORDI 199
BASARRATE LÓPEZ, AIDA 178

PINÓS RIZO, ANTONI 160
GONZÁLEZ MESTRE, PAU 148
GARCÍA CAURÍN, SALVADOR 144
ROIG MONCADA, MARIA NEUS 122
OLLÉ RIBÉ, JOSEP 115
SALTÓ SAURA, ARACELI 112

ESPAÑOL JORDÁN, JULIO ANTONIO 112


INFORMACIÓ: DEDUCCIÓ DE 400 EUROS


La deducció de 400 euros aprovada pel Consell de Ministres en la seva reunió del 18 d'abril de 2008 no afecta a la campanya de l'IRPF 2007, en conseqüència no té cap incidència en els esborranys i dades fiscals que s'han remès i es continuen remetent als contribuents en el desenvolupament de la campanya de l'IRPF 2007.

Aquesta deducció serà aplicable als contribuents que percebin rendes del treball, assalariats i pensionistes, i també als que percebin rendiments procedents d'activitats econòmiques.

L'impacte d'aquesta mesura començarà a notar-se a partir del mes de juny ja que aquesta deducció serà tinguda en compte a l'hora de calcular les retencions. En les nòmines del mes de juny, les retencions es veuran reduïdes en uns 200 € com a màxim i la resta de l'import, fins a 400 euros, es prorratejarà en els restants mesos fins a finalitzar l'any.

Si desitges més informació sobre la deducció de 400 euros en l'exercici fiscal 2008 i les restants mesures fiscals aprovades pel Consell de Ministres pots utilitzar aquest enllaç:

Pla de mesures d'estímul econòmic

Font: Agència Tributària

diumenge, 20 d’abril de 2008

ELECCIONS AL PLA DE PENSIONSABANS DE VOTAR, ÉS MOLT IMPORTANT QUE SÀPIGUES…

Que dimarts, quan vagis a votar, en realitat estaràs decidint el futur del teu complement a la pensió de jubilació principal, perquè estaràs elegint als representants que en els pròxims quatre anys supervisaran la marxa i el bon funcionament del Pla de Pensions de l’Ajuntament de Tarragona.

PERQUÈ CAL VOTAR UNA CANDIDATURA SINDICAL?

És molt important que votis la candidatura sindical UGT-ASEMIT, perquè com a sindicats també estem presents a la taula de negociació del futur conveni i volem aconseguir, amb el suport de CCOO, un increment de les aportacions que realitza l'ajuntament a cada treballador, passant dels 966,36 € actuals fins a 1500 €.

També negociarem que tots els treballadors tinguin fons social i pla de pensions a la vegada; de tal manera que la quantitat que no es disposi del fons social, passi al pla de pensions i tots tinguem igualtat d'oportunitats i no es produeixin més discriminacions en les millores socials.

PER ACONSEGUIR-HO, ENS CAL EL TEU SUPORT

Per a poder aconseguir aquests objectius, necessitem el teu suport i la teva confiança en la nostra candidatura sindical conjunta UGT-ASEMIT, votant a cadascun dels següents candidats:

AIDA BASARRATE LÓPEZ
JORDI PALLÀS GUASCH
ANTONI TOST LLOBERA
ANTONI PINÓS RIZO
SALVADOR GARCÍA CAURÍN

Hem avançat molt, però ara et necessitem per seguir millorant el pla de pensions. Ajudan's!

Ben cordialment,
CANDIDATURA UGT-ASEMIT

diumenge, 13 d’abril de 2008

50 NOVES PLACES D'AGENT

SI VOLS ACCEDIR A LES BASES QUE REGIRAN L’OPOSICIÓ LLIURE PER A LA PROVISIÓ DE 50 PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA URBANA, FES CLICK AQUÍ

Termini de presentació d'instàncies: 22 d'abril


divendres, 4 d’abril de 2008

UGT I ASEMIT FEM LA FEINA

ATURAT L'INCREMENT DESMESURAT DE LA QUOTA DEL PERSONAL ABONAT ALS PÀRQUINGS DE L'AV. CATALUNYA I AV. PRESIDENT COMPANYS.

Una vegada més, el treball constant i responsable de la UGT i l'ASEMIT dóna el seu fruit, aturant la pujada desmesurada de la quota dels treballadors municipals abonats als pàrquings de l'Av. Catalunya i Av. President Companys.

Com ja és sabut, l'esmentada quota va patir un increment del 50% a partir de l'1 de febrer de 2008, passant de 57 a 85 euros. La UGT i l'ASEMIT vam traslladar reiteradament la nostra preocupació i rotunda disconformitat al Tinent d'Alcalde Sr. Sergi de los Rios, president d'ESPIMSA, en considerar un autèntic abús aquest increment que afecta a un nombre important de treballadors municipals

Finalment, la gestió del Sr. Sergi de los Rios ha tornat la quota al seu lloc. Així, a partir de l'1 de Febrer de 2008, la quota ha passat a ser de 60 euros, sens dubte, un increment molt més raonable. Com que el mes de febrer es van cobrar els 85 euros, a la quota de març se li practicarà una reducció per import dels 25 euros cobrats per excés.

Tingueu la seguretat que junts, la UGT i l'ASEMIT, seguim i seguirem treballant amb serietat i ambició per consolidar i millorar les condicions de treball de TOT el personal, perquè ens importa la vostra confiança i la nostra credibilitat.