diumenge, 25 de març de 2007

25 D'ABRIL DE 2007
ELECCIONS SINDICALS


CCOO PREGUNTA: HI HA MOTIUS PER NO ESTAR EMPRENYATS?
ASEMIT RESPON: OH, I TANT QUE SÍ QUE HI HA MOTIUS PER ESTAR EMPRENYATS!

Com no han d’estar emprenyats els camarades de CCOO? El sindicat ASEMIT, en un article titulat “MANGONEO SINDICAL”, va denunciar públicament a finals de febrer els que “S’HAN RETRATAT” en un cartell demanant increments com els de la Guàrdia Urbana i ara parlen de justícia i igualtat.

CCOO va proposar a la corporació augments econòmics, a partir de març del 2007, per una "SELECTA MINORIA" d’11 empleats municipals, que en alguns casos superaven el 22 i el 26% Mirem dos exemples:

- Es proposa canviar la denominació del lloc de treball de CAP DE DISSENY GRÀFIC I AUTOEDICIÓ per la de Cap DE SECCIÓ TÈCNICA, grup A, CD 24 i CE de 19.099,98 €. Això suposa, en relació a la retribució total + productivitats percebudes durant l'any 2006, un increment salarial del 26,38%

- Es proposa canviar la denominació del lloc de treball de PERIODISTA per la de COORDINADOR, grup A, CD 22 i CE de 18.020,98 €. Això suposa, en relació a la retribució total + productivitats percebudes durant el 2006, un increment salarial del 22,28%

Aquesta és una més de les peculiars maneres que tenen els sindicalistes de CCOO del nostre Ajuntament "d’impartir justícia i igualtat" entre TOTS els treballadors municipals.

Permetreu que aquesta Mena de "SINDICALISME" participi, després del dia 25 d'abril, en la valoració del vostre lloc de treball?

dijous, 15 de març de 2007BASES DE SERGENT: QUATRE ANYS DESPRÉS, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, DIU QUE EL SINDICAT ASEMIT TENIA RAÓ


El Cap i el Sotscap de la Guàrdia Urbana no poden emetre informes sobre la qualitat de treball desenvolupat pels caporals aspirants a una plaça de sergent i, a la vegada, formar part del Tribunal qualificador que ha de valorar aquests informes.
La Sentència deixa molt clar allò que defensava el nostre sindicat: "QUE HI HAVIA MANCA D’OBJECTIVITAT I QUE NO ES RESPECTAVEN ELS PRINCIPIS DE MÈRIT I CAPACITAT RECONEGUTS A L’ARTICLE 23.2 DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA"
La impugnació descansava en la possible manca d’objectivitat o, si es vol, el risc que no es respectés el principi d’imparcialitat podent-se arribar a l’arbitrarietat en la valoració dels treballs desenvolupats per l’aspirant en anteriors llocs de treball.
Massa temps i massa diners perduts per defensar 'egos' contraris a l'ordenament jurídic. A qui li correspongui, que en prengui bona nota.