dissabte, 26 d’abril del 2008

DEDUCCIÓ DE 400 EUROS A l'IRPF

La mesura s'aplicarà a la nòmina del mes de juny, encara que és probable un retard fins a juliol a causa dels ajustos burocràtics.

Aquesta ajuda pública pot entendre's com un abonament al treballador, però és, senzillament, una reforma fiscal d'aplicació immediata, ja que la deducció es realitzarà sobre les retencions de les nòmines, no s'esperarà a la declaració de 2009. En la nòmina d'aquest mes de juny -encara que és probable un retard fins a juliol a causa dels ajustos burocràtics-, els treballadors i pensionistes gaudirem d'una primera rebaixa de les retencions de 200 euros. Els 200 restants es faran efectius entre els mesos de juliol i desembre.

Són molts els afectats per aquesta mesura que desitgen saber com es realitzarà el procés, ja que la seva aplicació suscita nombroses dubtes. És senzill: el treballador que tingui un sou de 1.300 euros bruts i al qual Hisenda li retingui 300 euros, rebrà com sou net 1.000 euros justos, però el juliol només patirà una retenció de 100 euros amb el que el sou net d'aquest mes serà de 1.200 euros, després de descomptar-se la deducció de 200 euros. ¿Què passa amb els 200 restants? Aquí radica l'aspecte més complicat d'entendre d'aquesta mesura, ja que caldrà prorratejar aquesta quantitat entre els cinc mesos que queden d'exercici fiscal, el que donaria una quota mensual de deducció de 40 euros. Encara que una mica complicat en principi, aquest sistema per establir les quotes de deducció s'aplicarà únicament aquest any, ja que a partir de 2009 tots els mesos es reduirà la retenció de cada nòmina en la mateixa quantia i proporció.

Una altra de les mesures econòmiques aprovada pel Govern és establir un compromís amb les entitats financeres per eliminar les despeses financeres associats a l'ampliació del termini d'amortització d'un crèdit hipotecari. Aquesta ajuda a les famílies amb hipoteques, que entrarà en vigor el maig i tindrà una vigència de dos anys, beneficiarà a totes les persones físiques que vulguin allargar el termini de les seves hipoteques sobre primer habitatge per reduir la quantitat que mensualment abonen al banc o caixa d'estalvis. No obstant això, són moltes les associacions que recomanen mostrar-se cautelós al mateix temps que adverteixen que l’únic que fa la mesura "és agreujar el problema, ja que els consumidors hauran de pagar més diners al final d'aquest període". El propi Banc d'Espanya ha manifestat en repetides ocasions del perill que suposa per als usuaris la contractació de les hipoteques de llarga durada, és a dir de més de 40 anys.

Més informació a Consumer.es