dissabte, 10 de maig del 2008

ASEMIT PRESENTARÀ UNA DEMANDA CIVIL

El dimarts 6 de maig de 2008, es van repartir pels carrers de la ciutat de Tarragona 3000 exemplars d’un escrit anònim amb expressions difamatòries contra el govern municipal, anomenat “La Bicicleta”. A la portada d’aquest pasquí hi havia un titular que deia: “ARA AMIGUISME I ENXUFISME” acompanyat d’una fotografia de l’ajuntament de Tarragona i d’una fotografia de campanya electoral de l’actual alcalde, Sr. Josep Fèlix Ballesteros.

L’autor del reportatge afirma: “Així mateix, han adjudicat un càrrec de responsabilitat al guàrdia ras Fèlix Soto, que consisteix en l’assessorament del Tinent d’Alcalde de Seguretat i Mobilitat, el Sr. Carlos Castillo. Aquest últim és militant del Sindicat de la Guàrdia Municipal, ASEMIT, un sindicat corporatiu que juntament amb la UGT, accepten i signen tot el que se li acut a l’Equip de Govern”.

Aquest comentari, inserit dins un article on s’acusa a l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona del “nomenament a dit de càrrecs públics” de “tràfic d’influències” de "requalificacions arbitràries" d'adjudicar "bufandes" basant-se en "el dit i l'amiguisme" i també d’ ”enxufisme”, imputa al Sr. Fèlix Soto i al Sindicat ASEMIT una relació directa amb l’”AMIGUISME I ENXUFISME”, la qual cosa només té com a objectiu desacreditar i desmerèixer al Sr. Fèlix Soto i al Sindicat ASEMIT davant bona part dels ciutadans de Tarragona i lesionar així la dignitat, la bona reputació i la imatge del Sr. Fèlix Soto i també la del Sindicat ASEMIT.

Per tot l’anterior, el nostre sindicat ha encarregat als seus serveis jurídics presentar una demanada civil, contra l’autor o autors de l’article titulat: “ARA AMIGUISME I ENXUFISME” publicat a “LA BICICLETA” amb dipòsit legat número T-750-08, en exercici d’acció civil de protecció del dret que l’Ordenament Jurídic espanyol proporciona per protegir la intimitat, l’honor i el valor, tant personal com patrimonial, de la pròpia imatge, recollits a l’article 18 de la Constitució Espanyola i a la Llei Orgànica 1/82 de 5 de maig.