dijous, 21 de maig del 2009

No volem més endarreriments en l'aplicació dels acords de la GUT.


- Deute d'hores extres de febrer i març,

Un cop més sembla ser que les hores extres pendents de pagament febrer i març, no seran abonades en la nòmina de maig i no sabem quan es pagaran.

El sindicat a fet saber a la corporació municipal el descontent dels treballadors de la GUT per la manca de previsió econòmica per fer front al pagament d'hores extraordinàries i "adverteix i reclama" a l'Ajuntament que sinó es soluciona el problema emprendrem mesures de pressió reivindicatives d'acció sindical per part del treballadors afectats de la GUT.

- Increment equiparació a Mossos,

Continua pendent de negocià amb l'Ajuntament l'equiparació real al salari de Mossos d'Esquadra en igualtat de condicions en referència a les pagues extres i torna a reiterà la petició sindical de resoldre aquesta discriminació salarial respecte al cos de Policia Autonòmic.

------------------------------------------

Als treballadors de la GUT, cada cop més se'ls demana una major implicació en les tasques, jornades, reestructuració interna, imatge corporativa i de tots els serveis propis de la Guàrdia Urbana i en justa mesura s'ha d'atendre les reivindicacions de les condicions de treball, assolides en el acord específic de la GUT (2004-07) actualment prorrogat.

Els treballadors de la GUT i els seus representants sindicals, no demanem més del que ens toca, volem solucions els greuges esmentats amb diàleg i bona voluntat de les parts, Però sinó es donen aquestes condicions, iniciarem les reivindicacions necessàries per assolir un dret reconegut en les condicions de treball de la GUT.

Els treballadors de la GUT, no volem més endarreriments en l'aplicació dels acords, que afecten al salari amb el que compten els treballadors pel seu treball ordinari i extraordinari.