dimecres, 25 de juny del 2008

Un altre dels temes importants que estem treballant des del Sindicat de Policies Locals de Catalunya de la UGT, és el tema de la jubilació anticipada dels policies. Us adjuntem aquesta important notícia sindical que ens fa arribar el company Ramon Borràs, Secretari d'Organització i Coordinador del Sindicat SPLC-UGT al Camp de Tarragona.

ELS SINDICATS MAJORITARIS PRESENTEN A BILBAO LA SEVA UNITAT D'ACCIÓ PER A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA DE POLICIA LOCAL I AUTONÒMICA

Els sindicats, CSI-CSIF, CCOO I UGT, en representació del 90% de les policies autonòmiques i locals de tot l'Estat, van iniciar dilluns 16 de juny a Bilbao, la presentació en premsa de l'acord unitari entre els mateixos, per portar a terme un pla d'acció conjunt amb l'objectiu comú d'aconseguir la Jubilació anticipada dels integrants dels Cossos de Policia Local i Autonòmiques, per tractar-se d'una activitat perillosa, penosa i insalubre. El sistema previst, es basa en l'avançament de l'edat de jubilació dels funcionaris i funcionàries policials, pivotant sobre els principis de solidaritat i garantia de continuïtat del sistema de pensions.

L'aplicació d'un sistema de coeficients reductors en la cotització individual, destinada a la seguretat social, suposa un cost mínim aportat per poder assolir l'avançament efectiu d'edat de jubilació.

Això a més suposa aportar una major garantia de servei i qualitat del mateix per a la ciutadania, així com la renovació de plantilles i la consegüent creació de llocs de treball públic.

La qualitat i eficàcia a prestar per aquest servei públic, necessita dues accions simultànies, defensar els interessos legítims dels empleats públics integrants d'aquests Cossos i coordinar l'acció sindical conjunta, impulsant la negociació per anticipar l'edat de jubilació, sota el principi bàsic de solidaritat entre col·lectius i garantia futura de l'estat del Benestar.