dijous, 22 de novembre del 2007


XAT AMB L'ALCALDE

· ASEMIT: Bona tarda senyor Alcalde, Dins dels objectius del seu programa electoral està potenciar els mitjans humans i materials de la Guàrdia Urbana, per tal de prestar un millor servei als ciutadans de Tarragona. -El nostre sindicat voldria saber com es farà la potenciació humana?- i per quan? - La nova caserna de la Guàrdia Urbana, estarà construïda en els propers dos anys? Gracies i felicitats per tenir l'oportunitat de poder expressar les nostres preguntes en un mitja innovador i tan conegut per nosaltres. www.asemit.com

· ALCALDE: Benvolguts: en primer lloc us he de dir que valoro molt la vostra tasca i dedicació. Efectivament posarem 25 agents nous de la GU en cada any d'aquest mandat municipal i la Caserna serà una realitat en els dos propers anys. El seu cos que té 150 anys de vida és un servei imprescindible pel benestar de Tarragona.