divendres, 19 de gener del 2007

REGLAMENT DE LA 2ª ACTIVITAT: TOTS ENS HI JUGUEM EL NOSTRE FUTUR
El dilluns 22 de gener de 2007, a les 12’30h, a la sala dels tarragonins il·lustres del palau municipal, es farà una comissió informativa i de seguiment de gestió econòmica i pressupostària i serveis centrals. En aquesta comissió hi figura la proposta d’aprovar inicialment el Reglament de segona activitat de la Guàrdia Urbana de Tarragona, per a la seva remissió al Consell Plenari.
Com ja sabeu, al darrera d’aquest projecte s’han deixat moltes hores i energies per a mantenir controlat un tema de tantíssima importància per al nostre col·lectiu. Aquest projecte es va cloure a finals de 2004, principis de 2005 i des de llavors romania aturat, perquè malgrat estar-hi d’acord els representants dels treballadors i la corporació, es va informar negativament per part de l’assessoria jurídica l’article 17, amb els resultats coneguts per tothom: dos anys aturat a un calaix i molts companys i companyes, amb problemes de salut, sense poder resoldre la seva situació.
Per a poder desencallar el tema, el nostre sindicat va fer mans i mànigues per a encarregar un dictamen jurídic a un bufet d’advocats de reconegut prestigi nacional. Aquest dictamen, que no és bel·ligerant amb l’informe de l’assessoria jurídica municipal, fa compatible l’aprovació del projecte de Reglament de segona activitat per part del Consell Plenari. I així li vam explicat al nostre Alcalde a totes les reunions prèvies mantingudes per rescatar-lo del calaix de la burocràcia municipal on, immòbil, pacient i callat dormia el somni dels justos. L’Alcalde, que com sabeu té una àmplia formació jurídica, el va estudiar i després es va comprometre a tirar endavant la seva aprovació el primer trimestre de 2007.
Ahir es va mantenir una reunió entre els representants sindicals i la corporació, on per cert no hi va assistir cap representant de CCOO, per tal de reprendre les converses i, si totes les parts estaven d’acord, passar-ho a dictamen de la comissió informativa, pas previ per l’aprovació definitiva per part del Consell Plenari.
En aquesta reunió ens van sobtar tres coses: 1ª l’absència del ‘company’ sindicalista que només es posa l’uniforme un cop l’any, coincidint amb el lliurament de les medalles, i que sí va assistir a les reunions posteriors.
2ª Haver estat esperant més de dos anys la represa del projecte i que minuts abans aparegués un informe, ratificat pel cap de l’assessoria jurídica, d’il·legalitat de l’article 17.
3ª El cap de la Guàrdia Urbana, que al seu torn de paraules, tot i haver escoltat que si tots els grups municipals assumien políticament el projecte de Reglament, aquest s’aprovaria per part del Consell Plenari, va manifestar que l’apartat 1er de l’article 17 era pioner a tot Catalunya i que satisfeia amb escreix totes les aspiracions sindicals, no considerant necessària l’aprovació de l’apartat 2n de l’article 17, tal com defensa el cap de l’assessoria municipal.
El sindicat ASEMIT considera que en una comissió on es debat un tema de tantíssima importància per al nostre col·lectiu, cadascú exposa i defensa els seus punts de vista i cadascú ho fa a la seva manera. Nosaltres tenim la nostra manera de fer i de dir les coses i, a vegades, no agrada a tothom, però l’opinió del màxim comandament de la Guàrdia Urbana resulta incomprensible i inacceptable per part del nostre sindicat, doncs suposa una garrotada al nostre treball i, el que és més greu, una desconsideració i una manca de respecte al benestar dels treballadors afectats que dirigeix.
Ara la decisió final, al Consell Plenari
, dependrà de la decisió que adoptin dilluns els diferents grups municipals a la comissió informativa.
No volem fer córrer maldiences de ningú, però hem considerat que havíeu de saber tota la veritat del que hi ha.
En fi, que si algú ja era un perill per si sol, ara només li calen aliances per seguir fent la punyeta. Amb amics com aquests, la Guàrdia Urbana té el futur magre.