dilluns, 23 d’octubre del 2006
SIGNATURA DEL PRE-ACORD DELS MOSSOS D'ESQUADRA.
PER LA CARA I LA MALETA DE L'INTENDENT, SERÀ AQUESTA LA MILLOR NOTÍCIA DEL 2006?


El SAP, dissabte 21 d’octubre ha signat un pre-acord que comporta L’INCREMENT RETRIBUTIU MES GRAN DE LA HISTORIA del Cos de Mossos d’Esquadra, i el major increment real de la Funció Pública de Catalunya per l’any 2007.

Entre d’altres temes, aquest preacord recull:

- Un increment salarial proporcional (7,42%) per tota l’estructura del Cos. Aixó significa un increment mínim del complement específic de 2000 €. (lncrement minim net mensual de 130€).

- A aquest increment s’ha d’afegir la pujada salarial per l’any 2007.

- Per tant en total l’augment en la nómina del Gener de 2007, com a minim será incrementada en 180€/net (30.000 de les antigues pessetes!!!!)

- Un premi d’antiguitatde 118€ (per módul)(veure la taula de pre-acord)

- El ticket restaurant per a tots els companys que realitzin jornada partida.

- La retirada del Q6 a Barcelona, per un Q5M.

I EL MÉS IMPORTANT: L'ASEMIT TENIM ACORDAT QUE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA GUÀRDIA URBANA DETERMINARÀ, EN CADA CAS, ELS MECANISMES PER TAL QUE QUALSEVOL MILLORA SOCIO-ECONÒMICA QUE S’ESTABLEIXI, AMB CARÀCTER GENERAL, PER LA POLICIA AUTONÒMICA (MOSSOS D’ESQUADRA), SIGUI D’APLICACIÓ ALS FUNCIONARIS DE LA GUÀRDIA URBANA DE TARRAGONA.