dijous, 29 de setembre del 2011

Mas es compromet a portar al Parlament la Llei del Sistema de Policia els propers mesos.

Debat Política General, Polítiques de Seguretat. 27/09/11.
Transcripció del discurs del molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, en el debat de política general


Novè àmbit: les polítiques de seguretat. Més seguretat suposa més benestar, més llibertat i major qualitat de vida. Per tant, les polítiques de seguretat són i han de ser una de les prioritats clares de la nostra acció de govern. En aquest sentit, és de justícia encetar aquest apartat del repàs de l’acció de govern i de les prioritats futures agraint el paper dels Mossos d’Esquadra, de la Policia de Catalunya, quan van garantir el normal funcionament de les institucions democràtiques davant situacions que en volien impedir el seu normal funcionament. També són d’agrair totes aquelles actuacions que duen a terme per garantir dia a dia la convivència ciutadana. Vull agrair també la tasca que desenvolupen amb encert els nostres professionals d’emergències.

Hem de prioritzar les polítiques basades en la prevenció, l’eficàcia i la cooperació amb tots aquells que actuen en l’àmbit de la seguretat, especialment les policies locals. La finalitat principal és reduir els fets il·lícits i penals que generen inseguretat entre la ciutadania. La implicació i la cooperació d’altres departaments de la Generalitat i, en altres casos, de policies locals, seran primordials per assolir els objectius. En aquest context, els anuncio que iniciarem properament els treballs per dur al Parlament la llei del sistema de policia de Catalunya. Des d’un punt de vista més operatiu, exemples d’aquesta política de caràcter integral i d’implicació institucional i social els podem trobar, per exemple, en el Programa operatiu específic del món rural, basat a prevenir i reduir els fets delictius de més incidència a les zones rurals o, un altre exemple, en la creació d’una divisió específica de transport per tal de potenciar la coordinació per detectar els punts amb més conflictivitat, que permetrà englobar una sèrie d’actuacions al voltant de la xarxa de metro i dels aeroports.
Posarem en marxa el Comitè d’Ètica amb l’encàrrec de restablir el diàleg social i el consens institucional trencat i iniciar un nou procés participatiu per elaborar un nou codi d’ètica de la policia catalana que compti amb la participació i l’acceptació de totes les institucions, amb el consens dels òrgans policials, dels sindicats i del conjunt de la societat. L’objectiu del nou codi d’ètica ha de ser garantir la seguretat ciutadana, l’ordre públic i els drets i deures de la ciutadania, alhora que un marc de referència per als cos de quins són els seus drets i les seves obligacions.
...[no voldria] tancar aquest eix de l’acció del Govern sense fer una referència a tres elements claus de la nostra gestió en aquest àmbit. Al primer, abordar, com estem fent, la greu problemàtica de la violència masclista i domèstica amb una visió més integral i amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’efectivitat en l’àmbit de la protecció de la víctima. El segon, la seguretat viària. En aquest àmbit hem aprovat el Pla de seguretat viària 2011-2013, aquest pla és un instrument tècnic del Govern que té per objectiu ordenar el conjunt de mesures, recursos i accions necessàries per aconseguir l’objectiu de reduir la sinistralitat i obtenir un canvi cultural que rebutja socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una mobilitat segura i responsable. El tercer, la garantia de la llibertat, la convivència i la seguretat en l’espai públic. Considerem necessària una reflexió amb diàleg polític, institucional i social sobre les mesures a regular des d’una perspectiva de drets i deures per garantir que el nostre espai públic continuï sent l’àmbit on la llibertat dels nostres ciutadans trobi les necessàries condicions de seguretat, convivència i civisme, que permeti conciliar totes les visions i comportaments que conflueixen. Amb aquest objectiu impulsarem també un projecte de llei d’ús de l’espai públic en el conjunt de Catalunya.